Toán Lớp 4: 1. Hai số có hiệu là 219, biết rằng nếu lấy số lớn cộng với số bé rồi cộng với tổng của chúng thì được kết quả là 2014. Tìm số bé. 2. T

Question

Toán Lớp 4: 1. Hai số có hiệu là 219, biết rằng nếu lấy số lớn cộng với số bé rồi cộng với tổng của chúng thì được kết quả là 2014. Tìm số bé.
2. Tổng của hai số chẵn là 1994, giữa hai số chẵn đó có 7 số lẻ. Số lớn hơn là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tuần 2022-04-14T02:56:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1:
  Tổng 2 số là :
  2010 : 2 = 1005
  Số thứ nhất là :
  (1005 + 129) : 2 = 567
  Số thứ hai là :
  567 – 129 = 438
                 Đáp số : Số thứ nhất : 567
                               Số thứ hai : 438
                                                                                           
  Bài 2:
  Vì 2 số là số chẵn mà tổng của 2 số cũng là số chẵn nên giữa 2 số sẽ có 7 số chẵn và 7 số lẻ
  Hiệu của chúng là :
           7 x 2=14
       Số lớn là :
            (1994+14):2=1004
       Số bé là :
           1994 – 1004=990
                   ĐS: 1004  và  990
   

 2. Bài 1:
                                                          Bài giải
               Tổng hai số là:
                   2010:2=1005
                Số thứ nhất là:
                   (1005+129):2=567
                Số thứ hai là:
                    567-129=438
                                             Đáp số: Số thứ nhất:567
                                             Đáp số: Số thứ hai:438
  Bài 2:
                                                     Bài giải
                         Vì 2 số là số chẵn mà tổng của hai số cũng là số chẵn nên giữa hai số sẽ có bảy số chẵn và bảy số lẻ
                   Hiệu của chúng là:
                         7×2=14
                    Số lớn là:
                         (1994+14):2=1004
                    Số bé là:
                         1994-1004=990
                    Số lớn hơn là:
                         1004-990=14
                                                 Đáp số:14
                     Chúc bạn học tốt!!!!!!!!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )