Toán Lớp 4: 1.Giá trị lớn nhất của biểu thức a + b + c (với a, b, c là các số tự nhiên có 4 chữ số và a > b > c) là: … 2.Hai số chẵn có tổng bằn

Question

Toán Lớp 4: 1.Giá trị lớn nhất của biểu thức a + b + c (với a, b, c là các số tự nhiên có 4 chữ số và a > b > c) là: …
2.Hai số chẵn có tổng bằng 200, biết giữa chúng có 4 số lẻ. Tìm số lớn.
3.Phương lấy một số nhân với 5, Nam cũng lấy số đó nhân với 8 thì thấy tích Phương tính được kém tích Nam tính được là 9045 đơn vị. Vậy số Phương nhân với 5 là: …
Chỉ cần đáp số, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 6 tháng 2022-06-20T05:59:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. 1.9999+9998+9997=29994
    2.số lớn là 104
    3.số Phương nhân vs 5 là 3015

  2. Bài 1 : Đáp số : 29994
    Bài 2 : Đáp số : Sô lớn :  104
    Bài 3 : Đáp số : Số phương nhân 5 là : 3015

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )