Toán Lớp 4: 1.Đố : Tìm một số chẵn có sáu chữ số khác nhau . Biết chữ số hàng trăm nghìn gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị , chữ số hàng nghìn gấp 8 lần

Question

Toán Lớp 4: 1.Đố : Tìm một số chẵn có sáu chữ số khác nhau . Biết chữ số hàng trăm nghìn gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị , chữ số hàng nghìn gấp 8 lần chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục nghìn gấp 3 lần chữ số hàng chục
2. Đố : Cô bán hàng có 17 kg bột mì trong thùng và một cái cân hai đĩa với 1 quả cân 1kg . Hỏi làm thế nào chỉ cần 2 lần cân , lấy được 3,5 kg bột mì cho khách ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 2 tháng 2022-12-19T08:46:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:Chữ số hàng đơn vị phải là 2 vì nếu là 4 thì 4 × 3 = 12 (loại)

  Chữ số hàng chục ngìn là 2 × 3 = 6

  Chữ số hàng trăm phải là 4 vì 4 × 1 = 4

  Chữ số hàng chục là 1 vì 4 : 4 = 1

  Chữ số hàng nghìn là 5 vì 1 × 5 = 5

  => Vậy số cần tìm là 65 412

   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Câu 1:
  Chữ số hàng chục nghìn là 6.
  Chữ số hàng nghìn là 5
  Chữ số hàng trăm 4.
  Chữ số hàng chục là 1.
  Chữ số hàng đơn vị là 2.
  ⇒ Vậy số cần tìm là 65 412.
  Câu 2:
  Lần thứ nhất:
  Đặt quả cân 1kg lên đĩa. Đổ bột mì vào 2 đĩa cân sao cho cân bằng nhau.
  ⇒ Ta có 1 đĩa 9kg bột và 1 đĩa 8kg bột với 1kg quả cân
  Lần thứ hai:
  Đặt quả cân 1kg lên đĩa. Lấy 8kg bột ở lần 1 chia đề vào 2 đĩa cân.
  ⇒ Ta có 1 đĩa cân là 4,5kg bột và 1 đĩa cân là 3,5 kg bột với 1kg quả cân
  → Lấy 3,5kg bột đưa cho khách. 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )