Toán Lớp 4: 1/ Đặt tính rồi tính 547 345 : 273 2/ Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4

Question

Toán Lớp 4: 1/ Đặt tính rồi tính
547 345 : 273
2/
Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố,
trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4
ô tô đi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình
mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?
3/
Một miếng tôn hình chữ nhật có nửa chu vi
30cm. Chiều dài hơn chiều rộng 14cm. Người ta cắt bỏ
đi 39 cm2 .
a/ Tính diện tích miếng tôn đó?
b/ Tính diện tích phần còn lại của miếng tôn?
Giúp tôi với huhu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 2 ngày 2022-04-19T22:18:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bài 1: (Hình ạ)

  Bài 2:

  5 ô tô đi đầu chuyển được là:

           36 x 5 = 180 ( tạ )

  4 ô tô đi sau chuyển được là:

           45 x 4 = 180 ( tạ )

  Cả 9 ô tô chuyển được là:

           180 + 180 = 360 ( tạ )

  Trung bình mỗi ô tô chuyển được là:

           360 : 9 = 40 ( tạ )

              Đổi: 40 tạ = 4 tấn

                       Đáp số: 4 tấn

  Bài 3: (Mìn hăm bíc ạ)

  →Mik làm đc 2 bài hoii ạ, Mog pẹn thông cẻm. Mog honq ai report (báo cáo) ạ

  $@Duy$

  toan-lop-4-1-dat-tinh-roi-tinh-547-345-273-2-co-9-o-to-chuyen-thuc-pham-vao-thanh-pho-trong-do-5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )