Toán Lớp 4: 1 cửa hành lương thực ngày 1 bán được 208 kg ngày 2 bán được nhiều hơn ngày 1 86kg.Trung bình mỗi ngày bán được số kg là Lan có 30 viên

Question

Toán Lớp 4: 1 cửa hành lương thực ngày 1 bán được 208 kg ngày 2 bán được nhiều hơn ngày 1 86kg.Trung bình mỗi ngày bán được số kg là
Lan có 30 viên kẹo Bình có 12 viên kẹo.Hoa có số viên kẹo lớn hơn trung bình cộng của hai bạn Lan và Bình là 6 viên.Hỏi trung bình 3 bạn có bao nhiêu viên kẹo., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 1 tháng 2022-03-19T01:23:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. @ ????????????????????????✨
  Bạn tham khảo ~
  a) Ngày 2 cửa hàng đó bán được là :
  208+86=294(kg)
  -> Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là :
  (208+294):2=251(kg)
  b) Trung bình cộng số kẹo của Lan và Bình là :
  (30+12):2=21(viên)
  Số kẹo của Hoa là :
  21+6=27 (viên)
  Trung bình 3 bạn có là :
  (30+12+27):3=23 (viên)
  Đáp số : …

 2. ~ Gửi cọu  (◍•ᴗ•◍)~
  Số kg lương thực ngày thứ 2 bán được là:
  208+86= 294(kg)
  Trung bình mỗi ngày bán được số kg lương thực là:
  (208+294):2= 251(kg)
  Đáp số: 251kg
  ____________________________________________________________
  Trung bình cộng số kẹp của Lan và Bình là:
  (30+12):2= 21(cái)
  Số kẹo của Hoa là:
  21+6= 27(cái)
  Trung bình cộng số keo của 3 bạn là:
  (30+12+27):2= 23(cái)
  Đáp số: 23 cái

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )