Toán Lớp 4: 1.4608:128,7525:215 2.Tìm số bé nhất sao cho khi viết số đó vào bên phải số 2009 thì được số có sáu chữ số chia hết cho 152(Nhớ giải ch

Question

Toán Lớp 4: 1.4608:128,7525:215
2.Tìm số bé nhất sao cho khi viết số đó vào bên phải số 2009 thì được số có sáu chữ số chia hết cho 152(Nhớ giải chi tiết nha mình sẽ cho 5 sao), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 22 phút 2022-04-20T00:10:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
   

  toan-lop-4-1-4608-128-7525-215-2-tim-so-be-nhat-sao-cho-khi-viet-so-do-vao-ben-phai-so-2009-thi

 2. $1.$
  $ – 4608:128= 36$
  $- 7525:215 = 35$
  $2.$
  -Gọi số viết thêm vào bên phải số $2009$ là $ab$.
  -Giả sử ta có số có sáu chữ số là : $2009ab$
  Mà $2009ab$ = $200900$ + $ab$
  Ta có : $200:152 = 1321$ dư $108$
  Nếu $2009ab$ $\vdots$ $152$
  Thì   $108+ab$ $\vdots$ $152$
  $⇒$ : $ab=152–108=44$
  $⇒$ Số cần tìm là : $44$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )