Toán Lớp 3: Trong phép chia có dư tìm số bị chia ta lấy–. Nhân với- . Rồi cộng với-… Tìm một số biết rằng số đó chia cho 6 được thươ

Question

Toán Lớp 3: Trong phép chia có dư tìm số bị chia ta lấy……… Nhân với…. . Rồi cộng với…….
Tìm một số biết rằng số đó chia cho 6 được thương là 8 dư 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 6 tháng 2022-06-21T01:28:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Trong phép chia có dư tìm số bị chia ta lấy 8 Nhân với6  . Rồi cộng với 3
  Số bị chia là :
  $\\$ 6xx8 + 3 = 51

 2. Trong phép chia có số dư tìm số bị chia ta lấy số chia nhân với thương . Rồi cộng với số dư
                                                        Bài giải
   số đó là :
  6 x 8 + 3 = 51
             Đáp số : 51

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )