Toán Lớp 3: tính nhanh 25 x 4 + 25 x 6 + 23 help em với làm trước 9 :00 ạ

Question

Toán Lớp 3: tính nhanh
25 x 4 + 25 x 6 + 23 help em với làm trước 9 :00 ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 1 tháng 2022-12-19T09:02:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   text{273}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  text{25 x 4 + 25 x 6 + 23}
  text{= 25 x ( 6 + 4 ) + 23}
  text{= 25 x 10 + 23}
  text{= 250 + 23}
  text{= 273}

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  25 xx 4 + 25 xx 6 + 23
  = 25 xx ( 4 + 6) + 23
  = 25 xx 10 + 23
  = 250 + 23
  = 273

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )