Toán Lớp 3: Tìm số có 2 chữ số biết viết thêm chữ số 4 vào bên trái số đó ta được số mới gấp 6 lần số cũ

Question

Toán Lớp 3: Tìm số có 2 chữ số biết viết thêm chữ số 4 vào bên trái số đó ta được số mới gấp 6 lần số cũ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 8 tháng 2022-04-19T21:06:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:

  Gọi số cần tìm là: \overline{ab}
  Số sau khi thêm chữ số 4 là: \overline{4ab}
  Theo đề bài, ta có:

  \overline{ab}×6=\overline{4ab}
  \overline{ab}×6=\overline{ab}+400

  \overline{ab}×6-\overline{ab}=400

  \overline{ab}×(6-1)=400

  \overline{ab}×5=400

  \overline{ab}=400÷5

  \overline{ab}=80

  Vậy số cần tìm là: 80

  @Deawoo

 2. Gọi số cần tìm là ab

  Theo bài ra, ta có :

  6 xx ab = 4ab

  6 xx ab = 400 + ab

  6 xx ab – ab = 400

  5 xx ab = 400

  ab = 400 : 5

  ab = 80

  Vậy số cần tìm là 80

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )