Toán Lớp 3: Tìm số bị chia biết rằng số chia là 7,thương là 15,số dư là số dư lớn nhất có thể có. Giúp m với

Question

Toán Lớp 3: Tìm số bị chia biết rằng số chia là 7,thương là 15,số dư là số dư lớn nhất có thể có. Giúp m với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 2 tháng 2022-12-15T21:27:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:Số bị chia là 111
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì số chia là 7 nên số dư lớn nhất có thể có là 6
  Gọi số bị chia là x ta có :
  X : 15 =7(dư 6)
  X=7*15+6
  X=105+6
  X= 111
  Vậy số bị chia là: 111

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số dư lớn nhất luôn kém số chia 1 đơn vị. Vậy số dư là:7-1=6
  Số bị chia là:15*7+6=111

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )