Toán Lớp 3: Tìm một số có 2 chữ số , biết rằng nếu giảm số đó đi 3 lần thì được một số có hai chữ số , số mới này có tổng của 2 chữ số là 5 và chia

Question

Toán Lớp 3: Tìm một số có 2 chữ số , biết rằng nếu giảm số đó đi 3 lần thì được một số có hai chữ số , số mới này có tổng của 2 chữ số là 5 và chia hết cho 8(có số dư là 0), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 31 phút 2022-05-01T01:24:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   96
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. 5 = 0 + 5 = 1 + 4 = 2 + 3.
  Để số có 2 chữ số ta có các số :   50 ; 41 ; 32 ; 23 ; 14.
  Mà số có 2 chữ số đó : hết cho 8 => Số đó là 32.
  Số cần tìm là :    32 x 3 = 96 
               Đáp số : 96.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )