Toán Lớp 3: Tìm một số biết thương của số đó với 6 bằng số lớn nhất có hai chữ số và số dư là số dư lớn nhất

Question

Toán Lớp 3: Tìm một số biết thương của số đó với 6 bằng số lớn nhất có hai chữ số và số dư là số dư lớn nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 32 phút 2022-06-20T15:45:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số lớn nhất có hai chữ số là: 99
  Vì số dư luôn nhỏ hơn số chia 1 chữ số nên số dư lớn nhất là: 5
  Gọi số cần tìm là x
  x : 6 = 99 dư 5
  x      = 99 x 6 + 5
  x      = 599

 2. Giải đáp:
  x=692
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x là số cần tìm
  Số lớn nhất có hai chữ số là: 99
  Số dư là số dư lớn nhất là 98 vì nếu số dư lớn nhất là 99 thì số x chia hết cho 6 hoặc số 6 chia hết cho x
  TH1:
  x:6=99 (dư.98)
  x=(99xx6)+98
  x=594+98
  x=692
  TH2:
  6:x=99 (dư.98)
  x=6: 99 +98
  x=2/33 +98
  x=32336/33
  Vì lớp 3 chưa học phân số lớn nên ta chọn TH2:
  Vậy x=692

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )