Toán Lớp 3: Tìm một số biết rằng số đó hơn số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 139

Question

Toán Lớp 3: Tìm một số biết rằng số đó hơn số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 139, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 3 tuần 2022-06-04T14:16:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là: 987

  Số đó là:

  987 + 139 = 1126

  Đáp số: 1126

 2. Giải đáp: 1126

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là : 987

  Số đó là :

  987 + 139 = 1126

  Đáp số : 1126

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )