Toán Lớp 3: Tìm chiều dài của hình chữ nhật biết chiều rộng của hình chữ nhật là 15cm và diện tích bằng 390cm²

Question

Toán Lớp 3: Tìm chiều dài của hình chữ nhật biết chiều rộng của hình chữ nhật là 15cm và diện tích bằng 390cm², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 2 ngày 2022-04-19T21:20:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có công thức sau : Chiều dài × Chiều rộng = Diện tích
  Chiều dài của hình chữ nhật đó là :
  390 : 15 = 26 (  cm  )
  Đáp số : 26  cm
   

 2. Answer
  $\text{Ta có:}$
  $\text{Chiều dài}$ = $\text{Diện tích}$ : $\text{Chiều rộng}$
  $\text{Chiều dài hình chữ nhật là:}$
  390 : 15 = 26  (cm)
  $\text{Đáp số:}$ 26 cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )