Toán Lớp 3: tìm x x+(153 ×2)=236:2 422-356+(x+52)=452-536

Question

Toán Lớp 3: tìm x
x+(153 ×2)=236:2
422-356+(x+52)=452-536, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 1 tháng 2022-03-19T13:56:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x + 153 × 2 = 236 : 2

  x + 306 = 118

    x = 118 – 306

    x = -188

  —————-

  422 – 356 + x + 52 = 452 – 536

  66 + 52 + x = -84

   118 + x = -84

         x = -84 – 118

       x = -202

  $\text{#lknhatminh0322}$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  x+(153 xx 2)=236 :2

  x+306=118

  x=118-306

  -> Không có x (do lớp 3 chưa học số nguyên âm)

  422-356+(x+52)=452-536

  Ta dễ thấy rằng:

  452<536

  -> 452 – 536 <0

  -> Không có x (do lớp 3 chưa học số nguyên âm)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )