Toán Lớp 3: Nhờ mọi người giải hộ em với ạ Câu 1 năm nay Tuấn 8, em của Tuấn có số tuổi bằng nửa tuổi của Tuấn hỏi sang năm em của Tuấn bao nhiêu t

Question

Toán Lớp 3: Nhờ mọi người giải hộ em với ạ
Câu 1 năm nay Tuấn 8, em của Tuấn có số tuổi bằng nửa tuổi của Tuấn hỏi sang năm em của Tuấn bao nhiêu tuổi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 2 tháng 2022-11-23T21:16:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Năm nay em Tuấn có số tuổi là :
            8 : 2 = 4 ( tuổi )
  Sang năm em của Tuấn có số tuổi là :
            4 + 1 = 5 ( tuổi )
                      Đáp số : 5 tuổi .
  ________
  $\text{ #bich2k9❤ }$

 2. Tuổi em Tuấn hiện tại là :
  8 : 2 = 4 ( tuổi )
  Sang năm tuổi em Tuấn :
  4 + 1 = 5 ( tuổi )
  Đáp số : 5 tuổi

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )