Toán Lớp 3: một tấm vải dài 15 mét lần thứ nhất bán 1/5 tấm vải lần thứ Hai bán 1/3 số gạo còn lại hỏi lần thứ hai cửa hàng bán bao nhiêu mét vải?

Question

Toán Lớp 3: một tấm vải dài 15 mét lần thứ nhất bán 1/5 tấm vải lần thứ Hai bán 1/3 số gạo còn lại hỏi lần thứ hai cửa hàng bán bao nhiêu mét vải?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 6 ngày 2022-06-18T02:05:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số mét lần thứ nhất bán được là : 
        15 x 1/5 = 3 ( mét )
   số mét còn lại là :
        15 – 3 = 12
   số mét lần thứ hai bán được là :
        12 x 1/3 = 4 ( mét )
        Đáp số : 4 mét

 2. Giải đáp: Đáp số : 4 mét 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số mét vải lần thứ nhất bán đi là :
        15 × $\frac{1}{5}$ = 3 ( mét )

  Số mét vải còn lại sau lần bán thứ nhất là :

        15 – 3 = 12 ( mét )
  Số mét vải lần thứ hai bán đi là :
        12 × $\frac{1}{3}$ = 4 ( mét )
             
            Đáp Số : 4 mét

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )