Toán Lớp 3: Một người nuôi 42 con thỏ.Sau khi đã bán đi 10 con,người đó nhốt đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ.

Question

Toán Lớp 3: Một người nuôi 42 con thỏ.Sau khi đã bán đi 10 con,người đó nhốt đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ.
Bài làm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 6 tháng 2022-05-25T16:54:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:

  text{Số thỏ còn lại sau khi bán là}

     42 – 8 = 32 text{( con thỏ )}

  text{Số thỏ nhốt trong mỗi chuồng là}

     32 ÷ 8 = 4 text{( con thỏ )}

           text{Đáp số : 4 con thỏ}

   

 2. Giải đáp:
  Số thỏ còn lại là :
  42 – 10 = 32 ( con)
  -> Số thỏ nhốt trong mỗi chuồng là :
  32 : 8 = 4 ( con)
  Đáp số: 4 con
  ∘ dariana
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )