Toán Lớp 3: Một người bán hàng lấy ra 60 cái cốc xếp vào các hộp để bán và đã bán 6 cái cốc số còn lại được xếp đều vào 9 hộp Hỏi mỗi hộp có mấy cá

Question

Toán Lớp 3: Một người bán hàng lấy ra 60 cái cốc xếp vào các hộp để bán và đã bán 6 cái cốc số còn lại được xếp đều vào 9 hộp Hỏi mỗi hộp có mấy cái cốc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 5 ngày 2022-06-17T13:18:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+các bước giải:
  Số cốc còn lại sau khi bán là: 
            60 – 6 = 54 ( cái cốc )
  Số cái cốc của mỗi hộp là:
            54 : 9 = 6 ( cái cốc )
                 Đáp số: 6 cái cốc
   
   

 2. Một người bán hàng số cốc còn lại sau khi đã bán là :

  60-6=54 (cái)

  Mỗi hộp có số cốc của một người bán hàng là:

  54:9=6 (cái)

          Giải đáp: 6 cái cốc

   BÀI QUÁ DỄ CHO MÌNH HAY NHẤT KO SAI ĐÂU

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )