Toán Lớp 3: Một lớp học có 33 học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn 2 chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế ? Nhớ lm tóm tắ

Question

Toán Lớp 3: Một lớp học có
33 học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn 2 chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế ?
Nhớ lm tóm tắt nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 6 tháng 2022-05-25T21:34:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tóm tắt:
  Có:33 học sinh
  Mỗi bàn:2 học sinh
  Cần ít nhất:? bàn
  Giải
  Lớp đó cần ít nhất số bàn là:
  33:2=16(bàn) và dư 1 học sinh
  Vậy cần 16+1=17 bàn
  Đáp số:17 bàn.
   

 2. Cần ít nhất số bàn để ngồi là :
  33:2=16 ( bàn ) thừa 1 bạn 
  to Vì thừa 1 bạn lên phải thêm 1 chiếc bàn .
  Cần tất cả số chiếc bàn là : 
  16+1=17 ( chiếc bàn )
             Đáp số : 17 chiếc bàn .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )