Toán Lớp 3: Một hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài thêm 3cm thì diện tích tăng thêm 24 cm2 còn khi tăng chiều rộng thêm 4 cm2 thì diện tích tăng

Question

Toán Lớp 3: Một hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài thêm 3cm thì diện tích tăng thêm 24 cm2 còn khi tăng chiều rộng thêm 4 cm2 thì diện tích tăng thêm 60 cm2 tính diện tích hình chữ nhật ban đầu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 1 tháng 2022-12-22T05:55:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  120 cm2
   Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng ban đầu của hình chữ nhật đó là:
  24 : 3 = 8 cm
  Chiều dài ban đầu hình chữ nhật đó là:
  60 : 4 = 15 cm 
  Diện tích ban đầu của hình chữ nhật đó là:
  8 x 15 = 120 cm2
  Chúc bạn học tốt 
   

 2.                                            Bài giải
                           Chiều rộng hình chữ nhật đó là :
                                   24 : 3 = 8 ( cm )
                          Chiều dài hình chữ nhật là :
                                  60 : 4 = 15 ( cm )
                            Diện tích hình chữ nhật là :
                                 8 x 15 = 120 ( cm)
                                      Đáp số : 120 cm2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )