Toán Lớp 3: Một đội công nhân trồng rừng được giao nhiệm vụ trồng 12 545 cây. Đội đã trồng được 1/5 số cây. Hỏi đội đó cần trồng thên bao nhiêu cây

Question

Toán Lớp 3: Một đội công nhân trồng rừng được giao nhiệm vụ trồng 12 545 cây. Đội đã trồng được 1/5 số cây. Hỏi đội đó cần trồng thên bao nhiêu cây để vượt mức nhiệm vụ được giao 1200 cây?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2022-06-18T03:19:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đội công nhân trồng được số cây là :
  12 545 : 5  = 2509 (cây)     
  Còn lại số cây là :
  12545 – 2509 = 10036 (cây)
  Cần trồng thêm :   
  12545 – 10036 =2509 (cây)
  Đáp số : 2509 cây
   

 2. Đội công nhân đã trồng số cây là: 
  2545 : 5 = 259 ( cây ) 
  Còn lại số cây là: 
  12545 – 259 = 12286 ( cây )
  Cần trồng thêm số cây là:       
  12545 – 12286 = 359 ( cây )
  Đáp số: 359 cây
  #TNT
                                                                                                        

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )