Toán Lớp 3: Một cửa hàng ngày đầu bán được 612 lí xăng . Ngày sau bán được 1/3 số lít xăng ngày đầu. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu lít xăng?

Question

Toán Lớp 3: Một cửa hàng ngày đầu bán được 612 lí xăng . Ngày sau bán được 1/3 số lít xăng ngày đầu. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu lít xăng?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 2 tháng 2022-03-02T05:39:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Bài giải :

  Ngày sau bán dược số lít xăng là :

  612 xx 1/3 = 204  (l  xăng)

  Cả hai ngày bán được là :

  612 + 204 = 816  (l  xăng)

  Đáp số : 816  l  xăng

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Ngày sau bán được số lít xăng là:

     612 x 1/3 = 204 ( lít )

  Cả hai ngày bán được số lít xăng là:

    612 + 204 = 816 ( lít )

        Đ/S: 816 lít xăng

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )