Toán Lớp 3: Một cửa hàng có 1 sói thùng dầu nhu nhau chứa toingr cộng 72 lít, người ta thêm vào sói dầu đí 3 thùng thì số dầu có tất cả 99 lít. Hỏi

Question

Toán Lớp 3: Một cửa hàng có 1 sói thùng dầu nhu nhau chứa toingr cộng 72 lít, người ta thêm vào sói dầu đí 3 thùng thì số dầu có tất cả 99 lít. Hỏi lúc đầu có bao nhiẻu thùng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 1 tháng 2022-12-21T08:52:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 3 thùng dầu chứa số lít dầu là :
  99 – 72 = 27 ( lít )
  Mỗi thùng dầu có chứa số lít dầu là :
  27 : 3 = 9 ( lít )
  Cửa hàng có số thùng dầu là :
  72 : 9 = 8 ( thùng )
  Đáp số : 8 thùng
   

 2. Lượng dầu được thêm vào là:
  $99-72=27(l)$
  Mỗi thùng dầu chứa số l dầu là:
  $27:3=9(l)$
  Lúc đầu có số thùng dầu là:
  $72:9=8$ (thùng)
  Đáp số: 8 thùng

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )