Toán Lớp 3: Một công ty dự định xây 48 ngôi nhà,đến nay đã xây được 1/4 số ngôi nhà đó. Hỏi công ty còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?

Question

Toán Lớp 3: Một công ty dự định xây 48 ngôi nhà,đến nay đã xây được 1/4 số ngôi nhà đó. Hỏi công ty còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 6 tháng 2022-06-19T10:33:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Đến nay công ty đã xây được số ngôi nhà là:
    48 × 1/4 = 12 (ngôi nhà)
    Công ty còn phải xây tiếp số ngôi nhà nữa là:
    48-12=36(ngôi nhà)
    Đáp số: 36 ngôi nhà

  2. Giải đáp:
    36 ngôi nhà.
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    Số ngôi nhà công ty đó đã xây là :
    48 x 1/4 = 12 ( ngôi nhà )
    Công ty đó cò phải xây số ngôi nhà nữa là :
    48 – 12 = 36 ( ngôi nhà )
      Đáp số : 36 ngôi nhà.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )