Toán Lớp 3: Một bếp ăn 5 ngày ăn hét 135kg gạo. Hỏi bếp đó trong 3 ngày ăn hết bao nhiêu kg gạo?

Question

Toán Lớp 3: Một bếp ăn 5 ngày ăn hét 135kg gạo. Hỏi bếp đó trong 3 ngày ăn hết bao nhiêu kg gạo?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 1 tháng 2022-12-22T10:20:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  số gạo bếp đó ăn trong 1 ngày:
  135:5=27(kg)
  số gạo bếp đó ăn trong 3 ngày:
  27*3=81(kg)
  Đáp số : 81kg
  cho xin hay nhất ạ

 2. Số kg một ngày bếp đó ăn hết là:
  135: 5= 27 ( kg)
  Trong 3 ngày số kg bếp đó ăn hết là:
  27 x 3= 81 ( kg )
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )