Toán Lớp 3: mọi người viết giúp bảng cửu chương 6 và chia 6 ạ

Question

Toán Lớp 3: mọi người viết giúp bảng cửu chương 6 và chia 6 ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 1 tháng 2022-03-19T10:42:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp và Lời giải và giải thích chi tiết:
  bảng nhân 6
  6 x 1 = 6
  6 x 2 = 12
  6 x 3 = 18
  6 x 4 = 24
  6 x 5 = 30
  6 x 6 = 36
  6 x 7 = 42
  6 x 8 = 48
  6 x 9 = 54
  6 x 10 = 60
  bảng chia 6
  6 : 6 = 1
  12 : 6 = 2
  18 : 6 = 3
  24 : 6 = 4
  30 : 6 = 5
  36 : 6 = 6 
  42 : 6 = 7
  48 : 6 = 8
  54 : 6 = 9
  60 : 6 = 10

 2. Giải đáp :
  Bảng nhân 6 :
  6 x 1=6
  6 x 2=12
  6 x 3= 18
  6 x 4=24
  6 x 5= 30
  6 x 6= 36
  6 x 7= 42
  6 x 8= 48
  6 x 9= 54
  6 x 10= 60
  bảng chia 6 :
  6 : 6= 1
  12 : 6=2
  18 : 6=3
  24 : 6=4
  30 : 6=5
  36 : 6=6
  42 : 6=7
  47 : 6=8
  54 : 6=9
  60 : 6=10

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )