Toán Lớp 3: Mẹ hái được 60 quả táo,chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào năm hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo ?

Question

Toán Lớp 3: Mẹ hái được 60 quả táo,chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào năm hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 3 tuần 2022-06-04T17:44:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tổng số táo mẹ và chị hái được là:       
  60 + 35 = 95(quả táo)
  Mỗi hộp có số quả táo là:       
  95 : 5 = 19(quả táo)     
  Đáp số: 19 quả táo
  Chúc bạn học tốt!

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                 Bài giải
  Số quả táo của cả mẹ và chị là :
         60 + 35 = 95 ( quả )
  Mỗi hộp có số quả táo là :
         95 : 5 = 19 ( quả táo )
         Đáp số : 19 quả táo
                CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )