Toán Lớp 3: Hue xep 9 chuec thuyen mat 36 phut,hoa xep 6 chiec thuyen mat 30 phut.hoi hue xep 5 chiec thuyen và hoa xep 4 chiec thuyen thì ai xong

Question

Toán Lớp 3: Hue xep 9 chuec thuyen mat 36 phut,hoa xep 6 chiec thuyen mat 30 phut.hoi hue xep 5 chiec thuyen và hoa xep 4 chiec thuyen thì ai xong truoc .biet 2 ban bát đàu xếp cùng luc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 1 tháng 2022-12-21T07:25:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   THời gian Huế xếp 1 chiếc thuyền là: 36 : 9 =4 (phút)
  =>5 chiếc thuyền mất : 4 x 5 =20 phút
  Thời gian Hoa xếp 1 chiếc thuyền lag: 30:6=5 (phút)
  =>4 chiếc thuyền mất : 5 x 4 = 20 phút
  Mà 2 người bắt đầu cùng lúc
  Nên không ai xong trước cả mà bằng nhau

 2.                                           Giải
                Thời gian Huệ xếp 1 chiếc thuyền là :
                                36 : 9 = 4 ( phút )
               Thời gian Hoa xếp 1 chiếc thuyền là :
                                30 : 6 = 5 ( phút )
               Huệ xếp 5 chiếc thuyền hết số thời gian là :
                               4 x 5 = 20 ( phút )
               Hoa xếp 4 chiếc thuyền hết số thời gian là :
                               5 x 4 =20 ( phút )
            Hai bạn xong cùng nhau . Vì đều hết 20 phút

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )