Toán Lớp 3: Gia đình bạn Bình có 3 người thì bình quân mỗi người thu nhập được 250 nghìn đồng một tháng. Nếu gia đình bạn Bình thêm 3 người nữa mà

Question

Toán Lớp 3: Gia đình bạn Bình có 3 người thì bình quân mỗi người thu nhập được 250 nghìn đồng một tháng. Nếu gia đình bạn Bình thêm 3 người nữa mà tổng thu nhập không thay đổi thì bình quân mỗi người thu nhập được bao nhiêu nghìn đồng một tháng?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 6 tháng 2022-06-19T05:07:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng thu nhập của gia đình Bình lúc đầu là:
    250 000 x 3 = 750 000 (đồng)
  Sau khi gia đình bạn Bình có thêm ba người nữa thì gia đình Bình có số người là:
    3 + 3 = 6 (người)
  Sau khi gia đình bạn Bình có thêm ba người nữa thì bình quân mỗi người thu nhập được số tiền là:
  750 000 : 6 = 125 000 (đồng)
     Đáp số: 125 000 đồng.
  ______________________________________
  Học tốt nha!!!❤️
  Xin hay nhất nhó :3????
   

 2. # tcv
  1 tháng gia đình bạn Quân thu nhập được số tiền là :
  250 xx 3 = 750 000 ( đồng )
  Thêm 3 người thì gia đình bạn quân có 6 người
  Khi thêm 3 người mỗi người thu nhập được  :
  750 000 : 6 = 125 000 ( đồng )
  Đáp số : 125 000 đồng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )