Toán Lớp 3: Cửa hàng có 2586m vải . Buổi sáng bán được 1/3 m vải , buổi chiều bán được thêm 108m vải . hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải ?

Question

Toán Lớp 3: Cửa hàng có 2586m vải . Buổi sáng bán được 1/3 m vải , buổi chiều bán được thêm 108m vải . hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 1 tháng 2022-11-23T19:31:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  1616 m 

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Số mét vải buổi sáng cửa hàng bán được là:

  2586 xx 1/3 = 862 (m)

  Số mét vải của hàng còn lại là:

  2586 – (862 + 108) = 1616 (m)

  Đáp số: 1616 m

   

 2. Số mét vải buổi sáng cửa hàng đó bán được là:

  2586xx\frac{1}{3}=862(m)

  Số mét vải cả hai buổi cửa hàng đó bán được là:

  862+108=970(m)

  Số mét vải cửa hàng đó còn lại là:

  2586-970=1616(m)

  Đáp số: 1616m

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )