Toán Lớp 3: Cô lan có 100 ngàn để mua đồ có lan mua 2 kg quýt hết 60 k hỏi cô lan con mấy ngàn????♥️

Question

Toán Lớp 3: Cô lan có 100 ngàn để mua đồ có lan mua 2 kg quýt hết 60 k hỏi cô lan con mấy ngàn????♥️, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 1 tháng 2022-03-19T03:41:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   
  CÔ lan còn lại số ngàn là
  100-60=40 ( ngàn)
            đáp  số: 40 ngàn
   

 2. Cô  lan có 100 ngàn để mua đồ  cô lan mua 2 kg quýt hết 60 k hỏi cô lan con mấy ngàn?
  giải
  cô còn số tiền là:
   100-60=40(đồng)
  đáp số:40 đồng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )