Toán Lớp 3: Có 86l mật ong , đã lấy ra 32l . Số mật ong còn lại đổ đều vào 9 can . Hỏi mỗi can chứa bao nhiêu lít mật ong?

Question

Toán Lớp 3: Có 86l mật ong , đã lấy ra 32l . Số mật ong còn lại đổ đều vào 9 can . Hỏi mỗi can chứa bao nhiêu lít mật ong?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 6 tháng 2022-06-19T10:07:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.         Số lít mật ong còn lại là :
            86 – 32 = 54 ( l )
         Mỗi can chứa số mật ong là :
            54 : 9 = 6 ( l )
               Đáp số : 6 l mật ong .
  __________________________________________________
  Theo đề ở bình luận :
       Số lít mật ong còn lại là :
            86 – 23 = 63 ( l )
         Mỗi can chứa số mật ong là :
            63 : 9 = 7 ( l )
               Đáp số : 7 l mật ong .

 2. Lời giải :
  \text{Số lít mật ong còn lại sau khi lấy ra là :}
  86 – 32 = 54  (l)
  \text{Mỗi can chứa số lít mật ong là :}
  54 : 9 = 6  (l)
  Đáp số : 6  l
  Hoặc theo trường hợp lấy ra 23 l
  Lời giải :
  \text{Số lít mật ong còn lại sau khi lấy ra là :}
  86 – 23 = 63  (l)
  \text{Mỗi can chứa số lít mật ong là :}
  63 : 9 = 7  (l)
  Đáp số : 7  l

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )