Toán Lớp 3: Có 58 hộp sữa chua đóng vào các vỉ , mỗi vỉ 4 hộp . Hỏi sẽ đóng đưoc nhiều nhất bao nhiêu vỉ như thế và còn thừa mấy hộp sữa chua

Question

Toán Lớp 3: Có 58 hộp sữa chua đóng vào các vỉ , mỗi vỉ 4 hộp . Hỏi sẽ đóng đưoc nhiều nhất bao nhiêu vỉ như thế và còn thừa mấy hộp sữa chua, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 2 tháng 2022-11-23T18:56:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    58 :  4 = 14 (dư 2)
    Vậy có thể chia được nhiều nhất 14 vỉ và còn thừa 2 hộp sữa chua

  2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    Ta có: 58:4=14 (dư 2)
    Vậy có đóng được nhiều nhất 14 vỉ và còn thừa 2 hộp sữa chua

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )