Toán Lớp 3: có 54 kg gạo Mẹ đem đựng vào các túi mỗi túi chỉ đựng được 7 kg Hỏi Cần ít nhất bao nhiêu cái túi như vậy để đựng hết số gạo đó

Question

Toán Lớp 3: có 54 kg gạo Mẹ đem đựng vào các túi mỗi túi chỉ đựng được 7 kg Hỏi Cần ít nhất bao nhiêu cái túi như vậy để đựng hết số gạo đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 6 tháng 2022-06-20T23:03:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số túi phong cần là:
  54:7=7 dư 5
  Vậy cầ ít nhất là:
  7+1=8(túi)
          Đáp số : 8 túi

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
           giải
  cần ít nhất số túi để đựng hết số kg gạo là:
        54:7=7kg(dư 5)
  nếu cần đựng hết số gạo thì ta thêm 1 túi vì dư 5 kg gạo. vậy số túi cần là: 7+1=8(túi)
  đ/s:8 túi gạo
  học tốt nhé!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )