Toán Lớp 3: Có 48 cái đĩa xếp đều vào 8 hộp. Hỏi 30 cái đĩa thì xếp được vào mấy hộp như thế ?

Question

Toán Lớp 3: Có 48 cái đĩa xếp đều vào 8 hộp. Hỏi 30 cái đĩa thì xếp được vào mấy hộp như thế ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 5 tháng 2022-05-01T15:39:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  5

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\text{Số cái đĩa mỗi hôppj đựng được là:}$

            48 : 8 = 6 $\text{(đĩa)}$ 

  $\text{Số cái hộp cần để đựng 30 cái đãi là:}$

            30 : 6 = 5 $\text{(hộp)}$  

                  $\text{Đáp số: 5 cái hộp.}$ 

 2. Giải đáp + Giải thích :

  Mỗi hộp có số cái đĩa là :

  48 : 8 = 6 ( cái đĩa )

  Có 30 cái đĩa thì xếp được số hộp là :

  30 : 6 = 5 ( hộp )

   Đáp số : 5 hộp

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )