Toán Lớp 3: Có 27 viên bi trông giống nhau nhưng có một viên bi nhẹ hơn. Đố em dùng cân đĩa với 3 lần cân để tim ra viên bi nhẹ hơn ?

Question

Toán Lớp 3: Có 27 viên bi trông giống nhau nhưng có một viên bi nhẹ hơn. Đố em dùng cân đĩa với 3 lần cân để tim ra viên bi nhẹ hơn ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 21 phút 2022-06-18T03:04:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đầu tiên ta chia 27 viên bi ra làm 2 phần,mỗi phần có 9 viên bi.Đặt lên mỗi đĩa cân 9 viên,trong hai đĩa sẽ có một đĩa nhẹ hơn bởi trong đĩa nhẹ có viên bi nhẹ.Mang 9 viên bi bên đĩa nhẹ hơn xuống rồi lại tiếp tục chia làm 3 phần,mỗi phần có 3 viên.Ta gọi 3 phần đó lần lượt là A,B,C
  TH1 : Ta đặt phần A và B lên hai đĩa cân,một trong hai phần A hoặc B sẽ nhẹ hơn
  TH2 : Ta đặt phần A và B lên hai đĩa cân,nếu phần A và B bằng nhau thì phần C sẽ nhẹ hơn hai phần còn lại
  (Tương tự hai trường hợp trên nếu ta đặt B và C hoặc A và C lên đĩa cân)
  Mang phần nhẹ hơn hai phần còn lại và ta sẽ có 3 viên bi,các viên bi lần lượt gọi là D,E,F
  TH1 : Ta đặt viên D và E lên hai đĩa cân,một trong hai viên D hoặc E sẽ nhẹ hơn
  TH2 : Ta đặt viên D và E lên hai đĩa cân,nếu hai viên bi đó bằng nhau thì viên F là viên nhẹ hơn hai viên còn lại
  (Tương tự hai trường hợp nếu ta đặt hai viên E và F hoặc D và F lên đĩa cân)
  Với cách trên ta sẽ tìm ra viên bi nhẹ hơn trong 27 viên bi

 2. Ok nha
  toan-lop-3-co-27-vien-bi-trong-giong-nhau-nhung-co-mot-vien-bi-nhe-hon-do-em-dung-can-dia-voi-3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )