Toán Lớp 3: Có 24 quả táo chất đều các dĩa mỗi dĩa 6 quả táo. Hỏi chất được bao nhiêu dĩa táo? Giải + viết tóm tắt giùm em ạ

Question

Toán Lớp 3: Có 24 quả táo chất đều các dĩa mỗi dĩa 6 quả táo. Hỏi chất được bao nhiêu dĩa táo?
Giải + viết tóm tắt giùm em ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 31 phút 2022-06-15T03:19:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tóm tắt:
  Có: 24 quả
  Mỗi đĩa: 6 quả
  Xếp được: ? đĩa
  Lời giải:
  Chất được số đĩa táo là:
      24 : 6 = 4 (đĩa)
           Đáp số: 4 đĩa

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tóm tắt
  Có : 24 quả táo
  Mỗi dĩa : 6 quả
  Chất được : … quả ? 
  Bài giải
  Số đĩa táo chất được là
  24 : 6 = 4 ( đĩa)
  Đáp số : 4 đĩa táo

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )