Toán Lớp 3: Cho phép chia có số chia là 8, số dư là 7. Hỏi phải bớt ở số bị chia đi bao nhiêu đơn vị đề phép chia trở thành phép chia hết và thương

Question

Toán Lớp 3: Cho phép chia có số chia là 8, số dư là 7. Hỏi phải bớt ở số bị chia đi bao
nhiêu đơn vị đề phép chia trở thành phép chia hết và thương không thay đổi? *, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 8 tháng 2022-04-19T23:38:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0 nên : 
  Cần bớt số đơn vị là : 
  8 × 0 + 7 = 7 ( đơn vi ) 

 2. Cho phép chia có số chia là 8, số dư là 7. Hỏi phải bớt ở số bị chia đi bao nhiêu đơn vị đề phép chia trở thành phép chia hết và thương không thay đổi? *
  số bị chia phải bớt đi 7 đơn vị để thằng số chia hết
  bởi vì 7 là số dư
  nên số bị chia phải trừ 7

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )