Toán Lớp 3: Cho a, b là các chữ số thoả mãn a00 + 87= b0+507 tổng của a và b

Question

Toán Lớp 3: Cho a, b là các chữ số thoả mãn a00 + 87= b0+507 tổng của a và b, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 8 tháng 2022-04-19T19:16:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Aoo+87=bo+507
  =100+87=10+507
  =187=517
  =187+517
  =694

 2. Giải đáp:
   14
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \overline{a00} + 87= \overline{b0}+507
  \overline{a00}        = \overline{b0} + 507 – 87
  \overline{a00}        = \overline{b0} + 520
  \overline{a00} – 520 = \overline{b0}
   Vì a và b là các chữ số
  Vậy \overline{a00} – 520 < 100 ( vì b < 10)
  Mà 500 < 52 nên không chọn được a=5
  Vậy a chỉ có thể là 6.
  Ta thay vào được
  600 – 520 = 80
  Ta được: \overline{b0} = 80
  Vậy b = 8
  Tổng a + b là: 
      6 + 8 = 14
      Đáp số: 14

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )