Toán Lớp 3: Câu 5: Tính: 4m – 50cm = … a) 250cm b) 350dm c) 350cm d) 450cm Câu 6: Mai có 4 chục quyển vở, nhiều hơn Lan 6 quyển vở. Hỏi Lan có

Question

Toán Lớp 3: Câu 5: Tính: 4m – 50cm = …
a) 250cm b) 350dm c) 350cm d) 450cm
Câu 6: Mai có 4 chục quyển vở, nhiều hơn Lan 6 quyển vở. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở?
Câu 7:Chu vi hình tam giác ABC là 2m. Biết độ dài cạnh AB là: 62cm; AC = 78cm. Độ dài cạnh BC là…………….cm
Câu 8: Trong thùng có 200 gói bánh. Lần thứ nhất người ta lấy ra 16 gói bánh, lần thứ hai lấy ra 34 gói. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu gói bánh?
Câu 9: Mẹ Lan mua 40 bông hoa gồm hoa cúc, hoa hồng, trong đó có 15 bông hoa cúc. Hỏi mẹ Lan đã mua bao nhiêu bông hoa hồng?
Câu 10: Khối Ba của một trường Tiểu học có 175 học sinh, nhiều hơn số học sinh khối Bốn là 24 em. Hỏi cả 2 khối có bao nhiêu học sinh?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 6 ngày 2022-06-17T03:59:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 5. C

  6.

  Bài giải:

  4 chục:40

  Lan có số quyển vở là:

  40-6=34(quyển)

  Đáp số:34 quyển

  7.

  Bài giải:

  Đổi: 2m=200cm

  Độ dài cạnh BC là:

  200-(62+78)=60(cm)

  Đáp số:60cm

  8.

  Bài giải:

  Trong thùng còn lại số gói bánh là:

  200-(16+34)=150(gói bánh)

  Đáp số:150 gói bánh

  9.

  Bài giải:

  Mẹ Lan đã mua số bông hoa hồng là:

  40-15=25(bông hoa)

  Đáp số:25 bông hoa

  10.

  Bài giải:

  Cả hai khối có số học sinh là:

  175+(175-24)=326(học sinh)

  Đáp số:326 học sinh

  Cho mik hay nhất+5sao+tim nhé

   

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Câu 5: 

  Đổi 4 m= 400 cm 

  Ta có: 400 cm – 50 cm= 350 cm 

  ⇒ câu c đúng 

  Câu 6 :   Giải 

  Đổi 4 chục= 40 quyển

  Lan có số quyển vở là : 

  40- 6= 34

  Đáp số: 34 quyển vở 

  Câu 7: 

  Đổi 2 m = 200 cm

  Độ dài cạnh BC là: 

  200- 62- 78= 60 ( cm)

  Đáp số : 60 cm 

  * từ điền vào chỗ chấm là 60

  Câu 8

  Trong thùng còn lại số gói bánh là: 

  200- 16- 34= 150 ( gói )

  Đáp số: 150 gói 

  Câu 9

  Mẹ Lan mua số bông hoa hồng là: 

  40- 15= 25 ( bông) 

  Đáp số: 25 bông hoa hồng 

  Câu 10 

  Khối 4 có số học sinh là: 

  175- 24= 151 ( học sinh ) 

  Cả 2 khối có số học sinh là: 

  175+ 151=326 ( học sinh) 

  Đáp số : 326 học sinh 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )