Toán Lớp 3: Các b giúp m bài này. Ba bạn Hùng, Sơn,Mã cùng đi một quãng đường như nhau. Bạn Hùng đi hết 1/5 giờ, Sơn đi hết 13 phút,bạn Mã đi hết 1

Question

Toán Lớp 3: Các b giúp m bài này. Ba bạn Hùng, Sơn,Mã cùng đi một quãng đường như nhau. Bạn Hùng đi hết 1/5 giờ, Sơn đi hết 13 phút,bạn Mã đi hết 1/4 giờ,Hỏi bạn nào đi nhanh nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 1 tuần 2022-04-13T15:24:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Do: 1h = 60 phút
  => Đổi: 1/5h = 60 xx 1/5 = 12 phút
  -> Bạn Hùng đi hết 12 phút
  => Đổi 1/4h = 60 xx 1/4 = 15 phút
  -> Bạn Mai đi hết 15 phút
    Trên cùng một đường như nhau:
  + Bạn Hùng đi mất 12 phút
  + Bạn Sơn đi mất 13 phút
  + Bạn Mai đi mất 15 phút
  = => Bạn Hùng đi nhanh nhất
   
  ∘ dariana

 2. Đổi: $\frac{1}{5}$ giờ = 12 phút; $\frac{1}{4}$ giờ = 15 phút
  Ta có: Hùng đi được 12 phút
  Sơn đi được 13 phút
  Mã đi được 15 phút
  Vì 12 < 13 < 15 mà bạn đi nhanh nhất thì đến đó với thời gian ít nhất.
  Mà Hùng đi đến đó mất 12 phút.
  ⇒ Bạn Hùng đi nhanh nhất

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )