Toán Lớp 3: c) (98725 – 87561) x 3 = -. A. 32493 B. 39432 C. 33492 D. 34293 d) 12356 + 62154 : 9 = -.. A. 29262 B. 39262 C. 19262 D. 18262 e)

Question

Toán Lớp 3: c) (98725 – 87561) x 3 = …..
A. 32493
B. 39432
C. 33492
D. 34293
d) 12356 + 62154 : 9 = ……
A. 29262
B. 39262
C. 19262
D. 18262
e) 3km 12m =………………….m
A. 312
B. 3012
C. 36
D. 15
Mình cần đáp án thui nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 1 tháng 2022-12-21T02:17:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  c, (98725-87561)xx3
  =11164xx3
  =33492
  => Chọn C.
  d, 12356+62154:9
  =12356+6906
  =19262
  => Chọn C.
  e, 3km12m
  =3000m+12m
  =3012m
  => Chọn B.

 2. c,(98725 – 87561) x 3 =34293
  d,12356 + 62154 : 9 =19262
  e, 3km 12m =3012 m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )