Toán Lớp 3: Bốn người A B C và D đến một cái giếng lần lượt có 3 cái 1 2 và 4 cái xô lớn giống nhau. Chỉ có một cái xô nhỏ dùng để lấy nước từ giến

Question

Toán Lớp 3: Bốn người A B C và D đến một cái giếng lần lượt có 3 cái 1 2 và 4 cái xô lớn giống nhau. Chỉ có một cái xô nhỏ dùng để lấy nước từ giếng. Họ phải hút nước từ giếng theo thứ tự nào để tổng thời gian họ bỏ ra là ít nhất? Thời gian một người đã bỏ ra bao gồm cả thời gian chờ đợi của anh ta. Nếu a đã dành 3 phút và B đã dành 5 phút, thì tổng thời gian họ đã bỏ ra là 8 phút, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 1 tháng 2022-12-21T14:03:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chỉ cần A,B và C hút cùng một lần thì sẽ tiết kiệm dc thời gian ít:(3+5):2=4(phút)

 2. Giải đáp: 4 phút
  Bài giải:
  Nếu A đã dành 3 phút và B đã dành 5 phút, thì tổng thời gian họ đã bỏ ra là 8 phút.
  ⇒ Chỉ cần A,B và C hút cùng một lần thì sẽ tiết kiệm được số thời gian ít nhất là :
                               8 : 2 = 4 ( phút )
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )