Toán Lớp 3: Biết rằng 5 gói kẹo như nhau thì đếm được 49 viên. Hỏi muốn chia cho 36 em mỗi e 6 viên kẹo thì phải mua bao nhiêu gói kẹo

Question

Toán Lớp 3: Biết rằng 5 gói kẹo như nhau thì đếm được 49 viên. Hỏi muốn chia cho 36 em mỗi e 6 viên kẹo thì phải mua bao nhiêu gói kẹo, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 1 tháng 2022-12-21T08:25:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                             
  Mỗi gói có số viên kẹo là:
         40 : 5 = 8(viên)
  Số kẹo cần chia cho 36 em là:
         36 x 6 =216(viên)
  Số gói kẹo cần mua là:
        216 : 8 = 27(gói)
                    Đ/S: 27 gói kẹo
  Bạn sửa lại đề nhé!

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Một gói kẹo có số viên kẹo là:
          40 : 5=8 (viên)
  Số kẹo dành cho các em thiếu nhi là:
          36×6=216 (viên)
  Cần phải mua số gói kẹo là:
        216 : 8=27 (gói)
              Đáp số: 27 gói kẹo.
  bn sửa lại đề nha
  Biết rằng 5 gói kẹo như nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi muốn chia cho 36 em mỗi e 6 viên kẹo thì phải mua bao nhiêu gói kẹo

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )