Toán Lớp 3: bai1:tinh nhanh 7×7+93= 7×8+25= 9×7+107

Question

Toán Lớp 3: bai1:tinh nhanh
7×7+93=
7×8+25=
9×7+107, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 17 phút 2022-06-04T14:44:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  7 x 7 + 93 = 49 + 93
                    = 142
  7 x 8 + 25 = 56 + 25
                    = 81
  9 x 7 + 107 = 63 + 107
                      =  170
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nếu muốn làm bài đúng thì các bạn phải nhân chia trước cộng trừ sau .
         Xin hay nhất

 2. Giải đáp:7×7+93=49+93=142
  7×8+25=56+25=81
  9×7+107=63+107=170
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  chúng ta hãy nhân chia trước cộng trừ sau

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )