Toán Lớp 3: Bài 1: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 2 chữ số là: A. 99990 B. 89991 C. 9999 D. 8 Bài 2: Tìm số x biết “thương của 6

Question

Toán Lớp 3: Bài 1: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 2 chữ số là:
A. 99990
B. 89991
C. 9999
D. 8
Bài 2: Tìm số x biết “thương của 62680 và x” thì bằng 8
A. x=7835
B. x= 7845
C. x= 7836
D. x = 7735
Giải thích:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 1 tháng 2022-12-21T00:32:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bài 1: A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  số lớn nhất có 4 chữ số  là 9999
  số bé nhất có 2 chữ số là 10
  vậy tích của 2 số là 9999 x 10 =99990
  bài 2:
  Giải đáp:
  A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
       62 680 : x = 8
             x = 62 680 : 8
             x = 7835.
  Vậy x = 7835.
   

 2. 1
  Số lớn nhất có 4 chữ số: 9999
  Số bé nhất có 2 chữ số: 10
  Tích là:
  9999×10= 99990
  → A
  2
  Từ đề bài ta có:
   62 680 : x = 8
  x= 62680:8
  x= 7835
  → A
  @Ngu
  Tên me là Ngu, no xúc phạm :>

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )