Toán Lớp 3: Bài 1: Một phép chia có số chia là 6 , thương là số nhỏ nhất có hai chữ số và số dư là số lớn nhất .Tìm số bị chia Bài 2: Hiện nay con

Question

Toán Lớp 3: Bài 1: Một phép chia có số chia là 6 , thương là số nhỏ nhất có hai chữ số và số dư là số lớn nhất .Tìm số bị chia
Bài 2: Hiện nay con 9 tuổi,tuổi bố gấp 4 lần tuổi con,tuổi ông gấp 2 lần tuổi bố.
a).Tính tuổi của bố hiện nay?
b).Tính tuổi của ông hiện nay?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 6 tháng 2022-06-20T08:19:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  bài 1                          bài làm :
  số chia là 99
  thương là 6
  số dư là 95
  số bị chia là 6 * 99 + 95 = 689 
  vậy kết luận : số bị chia là 689
  vậy ngĩa là số bị chia là 689
              đáp số : 689
  bài 2 :              bài giải :
  a)                Số tuổi bố có là :
                       9 * 4 = 36 ( tuổi )
                           Đáp số : 36 tuổi 
  b)                    bài giải  :
                     Số tuổi ông có là
                       36 * 4 = 144 ( tuổi )
                            Đáp số : 144 tuổi
   bài 1 mik ko chắc lắm nhé

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.
  Số nhỏ nhất có hai chữ số là 11
  Số dư là:
           6-1=5
  Số bị chia là:
             11×6+5=71
                        Đáp số:71
  2.
  Tuổi bố là:
             9×4=36(tuổi)
  Tuổi ông là:
             36×2=72(tuổi)
                  Đáp số:Ông:72 tuổi 
                              Bố:36 tuổi 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )