Toán Lớp 3: 500 đồng = 200 đồng + ….đồng 500 đồng = 400 đồng +…đồng 500 đồng = …đồng + 500 đồng

Question

Toán Lớp 3: 500 đồng = 200 đồng + ….đồng
500 đồng = 400 đồng +…đồng
500 đồng = …đồng + 500 đồng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 1 tháng 2022-12-22T02:08:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \text{ 500 đồng = 200 đồng + …đồng }

  \text{ ⇒ 200 đồng + …đồng = 500 đồng }

  \text{ ⇒ …đồng = 500 đồng – 200 đồng }

  text{ ⇒ …đồng = 300 đồng }

  —————————

  \text{ 500 đồng = 400 đồng + …đồng }

  \text{ ⇒ 400 đồng + …đồng = 500 đồng }

  \text{ ⇒ …đồng = 500 đồng – 400 đồng }

  text{ ⇒ …đồng = 100 đồng }

  ——————————-

  \text{ 500 đồng = …đồng + 500 đồng }

  \text{ ⇒ …đồng + 500 đồng = 500 đồng }

  \text{ ⇒ …đồng = 500 đồng – 500 đồng }

  text{ ⇒ …đồng = 0 đồng }

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  500 đồng = 200 đồng + 300 đồng

  500 đồng = 400 đồng + 100 đồng

  500 đồng = 0 đồng + 500 đồng

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )