Toán Lớp 3: 45 x 4 + 6 x 45 x 45 làm thêm bài này nữa nhé

Question

Toán Lớp 3: 45 x 4 + 6 x 45 x 45
làm thêm bài này nữa nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 2 tháng 2022-12-19T08:25:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  =12330
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   45×4+6×45×45
  =45×(4+6×45)
  =45×(4+270)
  =45×274
  =12330
  text{trường hợp đẹp hơn}
      45×4+6×45+45
  =45×(4+6+1)
  =45×11
  =495
    text{xin 5 sao và hay nhất nha}

 2. Giải đáp :
  Lời giải và giải thích chi tiết :

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )